Το Καπηλείο του Άρκου ( εστιατόριο )

Ξάνθης Ξενιέρου 23 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας