Καπαταης

Προμηθέως 4 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας