Καλοψίδα ( καφενείο )

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος 2 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας