Κ. Σωτηρίου

Αλκαμένους, Παλλουριώτισσα 6 | 1045 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας