Κ. Χριστοφόρου ( γαστρεντερολόγος )

Πέντε Πηγαδιών 22 | 1076 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας