Ιωάννης Γιάβρη ( ραφείο )

Αγίου Αντωνίου 1 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας