Ηλίας ( ραφείο )

Λιασίδου 1 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας