Χρ. Παπαφιλίππου & Υιός λτδ ( βιβλιοπωλείο,χαρτοπωλείο )

Ονασαγόρου 25 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας