Χαράλαμπος Κ. Ιωαννίδης Χανδριώτης ( είδη προικός )

Αισχύλου 57 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας