Γιώργος Κολακκίδης Κατασκευές λτδ

Τζων Κέννεντυ Λεωφόρος 8 | 1087 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας