Γιώργος Χρ. Γεωργίου ( δικηγόρος )

Θεμιστοκλή Δέρβη 41 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας