Γεώργιος Ι. Μιχαήλ ( παθολόγος )

Άννης Κομνηνής 37 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας