Γεωργικό επιμελητήριο Αγροτών Κύπρου

Ανδροκλέους 4 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας