Γ. Νικολάου ( φαρμακείο )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 21 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας