Γ. Μηχανικός ( δικηγόρος )

Στασίνου Λεωφόρος 15 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας