Γ. Κύρου ( τυπογραφείο )

Ασκληπιού 31 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας