Φαρμοκηπική

Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος 74 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας