Ευστάθιος Παπαδόπουλος ( χειροπράκτης )

Ρόδου 11 | 1086 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας