Ευρωπαικό Κοινοβούλιο / Γραφείο στην Κύπρο

Λόρδου Βύρωνος Λεωφόρος 30 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας