Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 7 | 1082 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας