Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 15 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας