Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Μπουμπουλίνας 1 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας