ΕΣΣΟ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος 65 | 1070 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας