Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστα Μιχαηλίδη λτδ

Αγίας Ελένης 4 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας