Ελληνική Μεταλλευτική Δημόσια Εταιρεία λτδ

Κυριάκου Μάτση Λεωφόρος 1 | 1082 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας