Ειρήνης

Δημαρχείας Πλατεία 25 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας