Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου

Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου Λεωφόρος 13 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας