ΔΗΚΟ

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 50 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας