Δέρβη 20 ( περίπτερο )

Θεμιστοκλή Δέρβη 20 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας