Αθηανϊκή γωνιά Γύρος

Δήμου Ηροδότου 3 | 1095 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας