Ανδρέας Πέτρου ( δικηγόρος )

Ρωμανού 2 | 1070 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας