Ανδρέας Δαλίτης Κασμήρια ( είδη προικός )

Αισχύλου 29 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας