Ανδρέας Αντωνίου ( ραφείο )

Αριστοτέλους 10 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας