Αλέξανδρος ( κομμωτήριο )

Παλαιών Πατρών Γερμανού 93 | 1010 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας