Άκης Γ. Πούρου ( γαστρεντερολόγος )

Αρνάλδας 7 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας