Αίθουσα Καστελλιώτισσα

Αγίου Μάρωνα | 1010 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας