Αχίλλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Λευκωσίας

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος 30 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας