Άγγελος Αγγελίδης ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Ζήνωνος Κιτιέως 8 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας