Κέντρο Δερματικών Παθήσεων

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, 39 | 4003 | Μέσα Γειτονιά | Επαρχία Λεμεσού