Πέρα Πεδί

Displaying 1 - 1 of 1
Προορισμός
Φράγμα στο Πέρα Πεδί

Η Κύπρος συνολικά έχει 108 φράγματα και αποτελεί ένα μεγάλο αριθμό σε σχέση με την έκταση και το μέγεθός της. Τα φράγματα σε συνδυασμό με τις μονάδες αφαλάτωσης θεωρούνται σημαντικά έργα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νησιού παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους κατοίκους του.

Το φράγμα του Πέρα Πεδί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φράγματα της Κύπρου με...

Location (Region-City):