Σταυρούλλα ( υπεραγορα )

Κυριάκου Μάτση | 7060 | Επαρχία Λάρνακας