Σ.Π.Ε. Λιβαδιών

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος | 7060 | Επαρχία Λάρνακας