Πάρης Παρασκευά ( ασφάλειες )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος | 7060 | Επαρχία Λάρνακας