Κ & Α Χατζηκυριάκου λτδ ( υπεραγορα )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος | 7060 | Επαρχία Λάρνακας