Βάσος ( μουσική σχολή )

Αγίας Φυλάξεως 116 | 3087 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού