Τσιαλίκκης Στέλιος ( ελαστικά αυτοκινήτων )

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 33 | 3106 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού