Τράπεζα Πειραιώς

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 160 | 3026 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού