Τηλέμαχος Τηλεμάχου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Αμαλθείας 7 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού