Θόης ( κουρείο )

Θράκης 23 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού