Θαλασσινών καφενείο

Δημητρίου Μητροπούλου 18 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού